transformational ​presence

anne elina akola

coaching-, koulutus- ja konsultointipalveluja

järjellä ja sydämellä

Uusi su​unta johtajuud​elle

Maailma tarvitsee muutoksentekijöitä. Me kaikki ​voimme olla yksilöinä ja yhdessä se voima, joka ​kääntää suunnan kohti kukoistusta. Hyvinvointi ​kasvaa sisältä u​lospäin ja näkyy viisaina tekoina.

Mitä on

Transformational Presence?

Taustaa

 • Transformational Presence on Alan Sealen kehittämä coaching- ja valmennusohjelma, johtajille, valmentajille ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille
 • Anne Elina Akola on yksi Center of Transformational Prence valtuuttamasta kymmenestä Certified Transformational Presence Leadereista ja menetelmän valtuutettu suomalainen maahantuoja.
 • Transformational Presence Leadership and Coach - kurssille on osallistunut opiskelijoita jo yli 35 maasta
 • Transformational Presencen ympärille on myös muodostunut laaja, kansainvälinen yhteisö. Transformational Presence – valmennusta on käytetty useissa eri organisaatioissa Euroopassa, Amerikassa ja Skandinaviassa, mm. IKEAN maajohtajille usean vuoden ajan.

Menetelmä

 • Tehokas, vaikuttava transformatiivinen valmennus- ja ​johtajuusosaaminen on nykypäivän maailmassa ​tarpeellisempaa kuin koskaan.
 • Transformational Presence -harjoitusten avulla ​kehityvät läsnäolotaidot ovat samaan aikaan ​visionäärisiä ja toiminnallisia. Ne auttavat ​huomaamaan olennaisen ja suuntaamaan toiminnan ​tehokkaasti asioihin, joilla on eniten merkitystä ​tulokselliselle työlle. Samalla resielienssikyky kasvaa ja ​ylikuormittumisen uhka vähenee – sisältä ulospäin
 • Transformational Presence Coaching ja valmennus ​sisältävät kokeellisia, kehollisia ja intuituiota ​vahvistavia, käytännöllisiä valmennustyökaluja.
 • Menetelmässä keskeinen asia on läsnäoloon ​keskittyminen ja oman itsen tietoinen kuunteleminen. ​Tästä seuraa aito ja kestävä muutos.
 • Transformational Presence on elämisen taitoa ja ​tietoista itsen johtajuutta.
Female manager discussing business

TP johtajuus ​-valmennus

Sparkle Icon Design
Sparkle Icon Design
 • Transformational Presence Leadership in Action -valmennus sopii johtajille, visionääreille, yrittäjille, coacheille, kouluttajille, hallinto-henkilöstölle, järjestötoimijoille ja kaikille, jotka haluavat luoda positiivista muutosta.
 • Ohjelma vahvistaa luovuutta, innovaatiokykyä ja resilienssiä. Se auttaa rakentamaan transformatiivista kulttuuria ja vahvistaa sitoutunutta, oikein ajoitettua ja vaikuttavaa toimintaa.
 • Menetelemä auttaa oikea-aikaista ja tehokasta päätöksentekoa erityisesti tilanteissa, joissa informaatiota on liika tai liian vähän
 • Transformational Presence auttaa hahmottamaan monimutkaisia asioita, joiden takana on erilaisten ihmisten intressejä
 • Se auttaa menemään suoraan asioiden ytimeen ja erottelemaan olennaiset asiat epäolennaisista. Näin toiminta suuntautuu tehokkaasti vaikuttavimpiin asioihin.
 • Auttaa tunnistamaan omat arvot ja motivaatiotekijät.
 • Mahdollistaa aidon, uuden potentiaalin avautumisen ja todellisen, kestävän transformaation.
 • Kysy lisää!
Business training

TP Coach

-valmennus

Sparkle Icon Design
Sparkle Icon Design
 • Transformational Presence Leadership and Coach -valmennus ​laajentaa coaching-osaamisen ja johtajuuden tietoisia ​ydintaitojasi. Se tarjoaa uusia taitoja ja työkaluja sekä opastaa ​laajempaan havaintokykyyn ja tietoisuuteen vallitsevista ​tilanteista, asioista ja ihmisistä.
 • Suurimmat eroavaisuudet perinteiseen coachingiin verrattuna ​ovat seuraavia:
 • Kokonaisvaltaisuus: keholliset, kokemukselliset ja toiminnalliset ​valmennustyökalut
 • Mielen, tunteen ja toiminnan synkronointi niin että toiminta ​lähtee sisältä ulos, jolloin muutoksista tulee kestäviä.
 • Läsnäoloon keskittyminen ENNEN toimintaa.
 • Sisältä ulos – lähestymiskulma
 • Kuuntelemisen taitojen ja intuition kehittäminen niin, että ​toiminta suuntautuu sinne missä se etenee sujuvasti
 • Valmennusohjelmasta voit saada ICF crediittejä
 • Voit halutessasi pätevöityä Transformational Presence Coachiksi
 • Kysy lisää, niin kerron enemmän!
Team building seminar outdoors

TP Coaching

Sparkle Icon Design
 • Yksilöcoaching tai tiimivalmennus, joka toimii kokemuksellisesti ja kokonaisvaltaisesti.
 • Valmennus vahvistaa läsnäolotaitoja, luovuutta, intuitiota, muutoskyvykkyyttä ja resilienssiä.
 • Tiimivalmennuksena se vahvistaa psykologista turvallisuutta, luottamuksen ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä
 • Valmennus auttaa näkemään uusia näkökulmia ja luomaan selkeän näkemyksen niin yksilön kuin yhteisiinkin valmennusteemoihin.
 • Transformational Presence - näkökulma perustuu potentiaalin ja olennaisen tunnistamiseen sekä auttaa hahmottamaan ensimmäiset askeleet tavoitetta kohti.
 • Valmennus auttaa myös suuntaamaan toiminnan tehokkaasti tärkeimpiin asioihin oikealla ajoituksella, jolloin turhan työn määrä vähenee.
 • Anne Elina Akola on ICF:n sertifioima, PCC Coach, joka on erikoistunut erityisesti Transformational Presence -menetelmään.
 • Coaching sopii erityisesti osaksi SophiaSign Oy:n kokonaisvaltaisia yritysyhteistyöprojekteja.
Sparkle Icon Design