palvelut

anne elina akola

coaching-, koulutus- ja konsultointipalveluja

järjellä ja sydämellä

Muutosta ​ilmassa?

Rohkea visionäärisyys sekä kokemukselliset ​coaching- ja valmennuspalvelut mahdollistavat ​aidon uudistumisen sekä strategiset innovaatiot. ​Kokeneen aikuispedagogin ohjauksessa ihmiset ja ​asiat etenevät turvallisesti kohti tavoitetta.


Transformational Coaching & Education - ​

based onTransformational Presence​

Person Holding Hour Glass

Kasva

johtajana

Sparkle Icon Design
Sparkle Icon Design
 • Vahvista oman itsesi ja muiden johtamisen, ​päätöksenteon ja tulevaisuutaitojen osaamistasi!
 • Itsen johtamisen taidot ovat välttämättömiä ​omalle hyvinvoinnillesi, menestymisellesi ja ​kykyysi johtaa muita.
 • Aito johtajuus on mahdollista vasta kun tunnet ​itsesi ja vahvuutesi sekä olet valmis kehittymään ​myös itse.
 • Kuuntelemisen taidot, intuitio, oman ajankäytön ​hallinta ja läsnäolotaidot ovat työelämän ja ​johtajuuden tulevaisuustaitoja.
 • Työvälineinä ovat coaching, enneagrammi ​itsetuntemuksen ja ihmistuntemuksen välineenä ​sekä valmennukset
 • Ota rohkea ensiaskel, ja aloitetaan!
Product vision roadmap concept. Now, next, later product management approach. Vision, mission, strategy.

Löydä

rohkea visio

Sparkle Icon Design
Sparkle Icon Design
 • Yhdessäkehitetään yrityksen, järjestön tai ​organisaation yhteinen kasvun visio sekä kuinka ​se saavutetaan.
 • Suunnittelutyössä kuunnellaan organisaation ​kaikkia toimijoita, hiljaisia signaaleja ja ympäröiviä ​ilmiöitä ja toimijoita.
 • Vision luomisessa käytetään intuitiota ja ​luovuutta.
 • Luodaan strateginen suunnitelma sekä sen ​mahdollistavat loogiset rakenteet.
 • Työskentelytapoina ovat valmennus, työpajat, ​mentorointi ja konsultointi.
 • Tarvittaessa muodostamme projektista ​laajemman hankkeen, jossa on mukana useita ​asiantuntijoita.
 • Tuumataan ja toimitaan yhdessä!
Teamwork and Cooperation Concept

Innostu ja

inspiroidu

Sparkle Icon Design
Sparkle Icon Design
 • Valmennukset, työpajat, luennot ja koulutukset ​yksilöille, tiimeille, yrityksille ja yhdistyksille.
 • Esimerkkiaiheita, työpajat ja luennot:

Tiimityön vahvistaminen enneagrammin avulla

Asiakasymmärrystä enneagrammin avulla

Erityisherkkyys vahvuutena ja haasteena

 • Esimerkkiaiheita, koulutukset ja valmennukset:

Aika Wiisas - arvokasta ajankäyttöä

Transformational Presence Leaderhip and Coach Training

Transformational Presence Leadership in Action

 • Esimerkkiaiheita, coaching:

Ura, työ ja työssä jaksaminen

Yrittäjyys ja oman yrityksen kehittäminen

Tavoitteet, unelmat ja mitä elämässä voisi vielä saavuttaa

Elämän muutosvaiheen valmennus

 • Koetaan, osallistutaan, opitaan ja kehitetään yhdessä!

Menetelmät

Coaching

 • Läsnäolotaitoja ja intuitiota vahvistavat ​kokemukselliset valmennusmenetelmät, jotka ​tuovat selkeyttä ja vahvistavat itsen johtamisen ​ja johtajuuden taitoja.


Tiimivalmennus

 • Kokemukselliset harjoitukset, enneagrammin ​kautta tuleva ymmärrys itsestä ja muista sekä ​fasilitoitu yhdessäkehittäminen auttavat ​löytämään ratkaisuja pieniin ja suuriin ​haasteisiin.


Työpajat ja luennot

 • Tieto, psykologinen turvallisuus ja ​kokemuksellisuus samassa paketissa. Kun ​coaching ja pedagogiikka yhdistyvät, seuraa ​kestävää uudistumista. • PK-yrittäjä: Sinä osaat luoda yrittäjään uskoa itseensä. Tämä kun on loppupelissä ehkä tärkeimpiä yrittäjän ominaisuuksia. Ja joka on myös herkimmin haavoittuva. Heti jos myynti sakkaa, yrittäjä etsii syytä itsestään. Sieltähän se syntipukki usein löytyykin, mutta liiallinen itsensä sättiminen ei asioita edistä, vaan ainoastaan lamauttaa. Henkinen sparraus on joskus paljon tärkeämpää kuin joidenkin taitojen viilaaminen.
 • Erityisherkkä: Isoimpia asioita on varmasti olleet oman erityisherkkyyden näkeminen, hyväksyminen ja ymmärtäminen. Erityisherkkyys kun ei ihan kaikkien mielestä ole vahvuus, varsinkin ennen herkkyyden ymmärrystä koin tuon piirteen varsin raskaaksi sekä olin kuullut lapsuudesta asti siitä miksi olen niin herkkä… valmennusten myötä opin ymmärtämään tätä kaunista lahjaa minkä olen syntymässäni saanut ja nykyään olen todella onnellinen siitä, että olen juuri tämmöinen


Mitä

valmennus-asiakkaani kertovat...


 • Läsnäoleva, herkällä korvalla kuunteleva
 • Vahva intuitio ja läsnäolo, terävät ja avaavat kysymykset.
 • Älykäs ja henkinen samassa paketissa.
 • Olet tuonut elämään sitä luottamista, että kaikki järjestyy.
 • Ei pelkästään kuuntele, vaan kuulee.
 • Ei myy haavekuvia vaan auttaa aktivoimaan potentiaalin.