lisää palveluista

anne elina akola

coaching-, koulutus- ja konsultointipalveluja

järjellä ja sydämellä

Haluatko tietää​ en​emmän?

Olen kerännyt monipuolista asiantuntijuutta ​vaiherikkaalla työurallani. Tässä muutamia ​valitsemiani työskentelymenetelmiä sekä ​erityisosaamisiani. - Näitä sovellan ​Transformational Presence lähestymiskulman lisäk​si kaikessa mitä teen.

Sparkle Icon Design
Sparkle Icon Design

Enneagrammi

 • Ennegrammi on Itsetuntemuksen syvällinen kehittämisen väline, joka tarjoaa keinoja ihmisenä kasvamiseen ja itsensä johtamiseen.
 • Enneagrammi tuo esiin persoonallisuuden vahvuudet ja kehitettävät asiat, kertoo miten käyttäydyt stressissä sekä sen miten löydät tasapainoa elämään.
 • Ennegrammin avulla on myös helpompi ymmärtää ja hyväksyä muiden erilaisia toimintatapoja sekä motiiveja. Se myös auttaa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, johtamisen haasteissa tai vaikkapa asiakasymmärryksessä
 • Käytän ennegrammityöskentelyssä tieteellisesti validioitua Integrative Ennegram - testiä, josta asiakas saa itselleen laajan raportin.
 • Pidän myös luentoja ja workshoppeja aiheesta
Sparkle Icon Design

Advisory Board

 • Advisory Board on yrityksen johdon tukena ​työskentelevä neuvoa-antava työryhmä, joka ​kokoontuu määräajaksi tai jatkuvalla ​kokoonpanolla.
 • Advisory Board muodostetaan eri alojen ​asiantuntijoista, jotta esiin saadaan parhaat ​näkemykset johdon päätöksenteon tueksi.
 • Olen kirjoittanut artikkelin ¨Kuuntelemisesta ​kasvuvoimaa¨kirjaan ¨Itseään isommaksi - ​Advisory Board yrityksen strategisen johdon ​tukena¨(Kauppakamari 2022).
 • Voin toimia toimeksiannosta Advisory Boardin ​kokoajana ja koollekutsujana
 • Lisäksi olen kiinnostunut toimimaan Advisory ​Boardin jäsenenä yrityksissä tai yhteisöissä, joissa ​kaivataan rohkeita, uusia näkökulmia kasvuun ja ​kehitykseen.
Sparkle Icon Design
Apple Tree Blossoms
Sparkle Icon Design

Erityisherkkyys

 • Herkkyys on synnynnäinen temperamenttipiirre
 • Noin 20% väestöstä on erityisen herkkiä.
 • Herkille on tyypillistä syvällinen ajattelu, taipumus stressaantua helposti, tarkka havaintokyky, empatia ja tunneherkkyys
 • Herkät ovat usein lahjakkaita luovilla aloilla, tieteissä tai sosiaalisesti. Samalla heille on erityisen tärkeää huolehtia hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Siksi itsetuntemus on herkille tärkeä taito.
 • Olen toiminut erityisherkyyden parissa laajasti: mm. kouluttanut HSP -kokemusasiantuntijoita sekä vertaisryhmän vetäjiä, pitänyt luentoja ja webinaareja ja muita koulutuksia verkossa ja livetapahtumissa.
 • Olen myös pitänyt luentoja, webinaareja ja koulutuksia herkkyydestä opettajille, ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle ja työllisyystoimijoille.
 • Olen Elaine Aronin verkkosivuille hyväksytty HSP Coach, aiheinani erityisesti johtaminen ja työura.
Sparkle Icon Design